Cvjećar-aranžer

Vrsta programa: Osposobljavanje

Opis programa: Završetkom programa polaznici će moći samostalno razlikovati vrste cvijeća i zelenila za aranžiranje, koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju, razmnožavanju i njezi cvijeća, koristiti odgovarajuće materijale, alate i pomagala za cvjećarsko – aranžerske poslove na stručan i siguran način, izrađivati cvjetne aranžmane i prigodne dekoracije za različite namjene, sudjelovati pri uređenju interijera s cvjetnim dekoracijama ili aranžmanima, komunicirati s kupcima i dobavljačima na primjeren način.

Trajanje: 135 sati

Uvjeti za upis: Program osposobljavanja za poslove cvjećara – aranžera mogu se upisati osobe s najmanje završenom osnovnom školom, navršenih 18 godina života i liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova cvjećara – aranžera.

Oblik nastave: Redovna ili konzultativno-instruktivna nastava

Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u e- radnu knjigu