Gerontodomaćica

Vrsta programa: Osposobljavanje

Opis programa: Završetkom programa polaznik će moći prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku, koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta, prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva, komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama i primijeniti osnovna pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoći.

Trajanje: 160 sati

Oblik nastave: redovna ili konzultativno – instruktivna nastava

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova gerontodomaćice

Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u e-radnu knjigu