Knjigovođa/tkinja za OPG

Vrsta programa: Osposobljavanje

Opis programa: Tečajem će se polaznike osposobiti za obavljanje poslova knjigovođe/knjigovotkinje za OPG.
Završetkom tečaja polaznik će moći samostalno:
1. osnovati i registrirati OPG
2. obavljati jednostavnije knjigovodstvene poslove
3. provesti proceduru prijave i odjave radnika, te pripremiti ugovore koji reguliraju radni odnos
4. primijeniti poslovne knjige za OPG na knjigovodstvenoj aplikaciji
5. pripremiti dokumentaciju za državi poticaj, ukoliko na njega ostvaruje pravo
6. primijeniti pravila zaštite na radu

Trajanje: 130 školskih sati

Uvjeti za upis: Završena srednja škola, poznavanje rada na računalu i 18 godina starosti

Oblik nastave: Redovna nastava

Isprave potrebne za upis: svjedodžba o završenoj školi – minimalno srednja škola, domovnica, rodni list

Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u e-radnu knjigu