Njegovateljica starijih i nemoćnih osoba

Vrsta programa: Osposobljavanje

Opis programa: Završetkom programa polaznik će moći razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih  osoba, prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba, komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona, primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora i primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.

Trajanje: 500 sati

Oblik nastave: redovna ili konzultativno – instruktivna nastava

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovateljice

Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u e-radnu knjigu