Njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba

Vrsta programa: osposobljavanje

Opis programa: Završetkom programa polaznik će moći razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih
osoba, prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba, komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona, primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora i primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.

Trajanje: 500 školskih sati

Oblik nastave: redovna nastava ili konzultativno – instruktivna nastava

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice

Isprave potrebne za upis: svjedodžba o završenoj školi – minimalno osnovna škola, domovnica, rodni list

Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u e-radnu knjigu