Osnovna škola za odrasle

Vrsta programa: Osnovna škola za odrasle

Opis programa: Znatan dio građana Hrvatske nije završio osnovno školovanje. Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2003. godine pokrenuli su projekt Za Hrvatsku pismenosti: put do poželjne budućnosti u sklopu kojeg se polaznicima bez završene osnovne škole pruža mogućnost besplatnog završavanja osnovne škole i osposobljavanja za prvo jednostavnije zanimanje. Pučko otvoreno učilište Krapina prepoznalo je važnost projekta i uključilo se u realizaciju istog, te na taj način omogućilo građanima koji nemaju završenu osnovnu školu, a stariji su od 15 godina završavanje osnovnog obrazovanja. Osnovno obrazovanje je temelj na kojem će svaki pojedinac graditi svoje daljnje obrazovanje.

Trajanje: Minimalno 18 tjedana po obrazovnom razdoblju, u jednoj školskoj godine mogu se završiti dva obrazovna razdoblja

Uvjeti za upis: 15 godina starosti

Oblik nastave: Redovna nastava

Isprave potrebne za upis: svjedodžba prethodno završenog razreda, domovnica, rodni list

Uvjerenje: Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi