Pčelar

Vrsta programa: Osposobljavanje

Opis programa: Programom će se polaznike osposobiti za obavljanje poslova pčelara, upoznati kako podići uvjete pčelarenja i kvalitetu pčelarskih proizvoda, te kako postići veću konkurentnosti na tržištu.  Po završetku programa osposobljavanja polaznik će moći samostalno:
– poznavati i razlikovati anatomiju i fiziologiju pčele, te pčelinju zajednicu.
– razlikovati tipove košnica i pčelinjaka.
– prepoznati matice, odrediti pravilne postupke u uzgoju matica i njihovoj selekciji.
– ustanoviti bolesti i štetnike pčela, pravilno odrediti mjere zaštite i primijeniti ih.
– proizvoditi pčelinje proizvode pravilnim postupcima, te ih ispravno čuvati i koristiti.
– odabrati i koristiti prikladnu zaštitnu odjeću i pribor.
– primijeniti pčelarski alat i pribor u poslovima proizvodnje i prerade pčelinjih proizvoda.
– planirati troškove proizvodnje i plasman proizvoda na tržištu, te se pridržavati zakonske regulative

Trajanje: 160 sati

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i 15 godina starosti

Oblik nastave: redovna nastava

Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u e-radnu knjigu

 

Tagovi: