Pomoćnik u nastavi u radu s učenicima s poteškoćama

Vrsta programa: Osposobljavanje

Opis programa:

Po završetku osposobljavanja polaznik će moći samostalno:
– razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima.
– provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama, u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina, uz nadzor stručnjaka.
– osiguravati inkluzivno okruženje za učenika s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole.
– komunicirati na primjeren način s učenicima, učiteljima/nastavnicima, stručnim timom i roditeljima.
– koristiti podršku mobilnog stručnog tima.
– primijeniti mjere sigurnosti i pružati prvu pomoć.

Uvjeti za upis: Program osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi mogu upisati polaznici koji imaju završenu najmanje četverogodišnju srednju školu, potvrdu o nekažnjavanju, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove pomoćnika u nastavi te poznaju osnove rada na računalu. Poželjno je da je osoba zainteresirana za rad kao pomoćnik u nastavi, ima izražen interes za rad s djecom, njihov razvoj i obrazovanje. Fleksibilnost, kreativnost, strpljenje, dosljednost, komunikativnost i visoka razina odgovornosti neke su od poželjnih osobina. Potrebno je imati dobru fizičku kondiciju (podizanje, nošenje, praćenje učenika pod odmorom unutar škole i izvan školske zgrade).

Trajanje: 218  sati

Oblik nastave: Redovna nastava

Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u e-radnu knjigu