Pripreme za državnu maturu

Pripremite se za državnu maturu u Krapini!!!

Pripreme obuhvaćaju gradivo koje se pojavljuje na državnoj maturi iz:

Obavezni predmeti:
Matematika A                50 školskih sati
Matematika B                35 školskih sati
Hrvatski jezik A             45 školskih sati
Hrvatski jezik B             35 školskih sati
Engleski jezik A             45 školskih sati
Engleski jezik B             35 školskih sati
Njemački jezik A            45 školskih sati
Njemački jezik B            35 školskih sati

Izborni predmeti:
Biologija                                    35 školskih sati
Kemija                                       35 školskih sati
Fizika                                         35 školskih sati
Politika i gospodarstvo          35 školskih sati
Psihologija                               35 školskih sati

 

Svaki polaznik sam bira koliko predmeta želi upisati. Može se upisati jedan predmet, ali isto tako i dva, tri ili više predmeta.

 

Zašto pripreme u Krapini:

• iskusni profesori, višegodišnje iskustvo u provođenju državne mature
• rad u malim grupama što omogućuje individualizirani pristup svakom polazniku
• rad prema ispitnim pitanjima i provjerenim radnim materijalima
• pripreme tijekom praznika (prosinac – siječanj, travanj, svibanj – lipanj nakon završetka nastave)