Proizvođač/ica poljoprivrednih kultura na ekološki način

Vrsta programa: Osposobljavanje

Opis programa:

Po završetku tečaja polaznik će moći samostalno:
– Primijeniti osnovna načela ekološkog uzgoja.
– Pripremiti tlo za sjetvu i sadnju poljoprivrednih kultura na ekološki način.
– Razlikovati i primijeniti uzgojne mjere, zahvate, te alate i opremu za ekološku proizvodnju poljoprivrednih kultura.
– Proizvesti kompost na eko – način.
– Zaštititi kulture od bolesti, štetnika i korova na ekološki način.
– Prepoznati vrijeme zrelosti poljoprivrednih kultura, ubrati ih i skladištiti.
– Primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoći.

Trajanje: 150 školskih sati

Uvjeti za upis: Završena osnovna škola i 15 godina starosti

Oblik nastave: Redovna nastava

Isprave potrebne za upis: svjedodžba o završenoj školi – minimalno osnovna škola, domovnica, rodni list

Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u e-radnu knjigu