Proizvođač poljoprivrednih kultura na ekološki način

Vrsta programa: Osposobljavanje

Opis programa:

Po završetku osposobljavanja polaznik će moći samostalno:
– primijeniti osnovna načela ekološkog uzgoja.
– pripremiti tlo za sjetvu i sadnju poljoprivrednih kultura na ekološki način.
– razlikovati i primijeniti uzgojne mjere, zahvate, te alate i opremu za ekološku proizvodnju poljoprivrednih kultura.
– proizvesti kompost na eko – način.
– zaštititi kulture od bolesti, štetnika i korova na ekološki način.
– prepoznati vrijeme zrelosti poljoprivrednih kultura, ubrati ih i skladištiti.
– primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoći.

Trajanje: 150 sati

Uvjeti za upis: Završena osnovna škola i 15 godina starosti

Oblik nastave: Redovna ili konzultativno – instruktivna nastava

Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u e-radnu knjigu