Protupožarna zaštita

Vrsta programa: Osposobljavanje

Opis programa: Temeljem članka 4. i 8. Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94.) poslodavci su dužni osposobiti svoje zaposlenike za provedbu osnovnih mjera zaštite od požara. Program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom prema verificiranom programu Ministarstva prosvjete i športa Pučko otvoreno učilište Krapina provodi prema potrebama poslodavaca.

Trajanje: 8 sati

Uvjeti za upis:

Oblik nastave: Redovna nastava

Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju