Računalni/a operater/ka

Vrsta programa: Osposobljavanje

Opis programa: Cilj osposobljavanja je ponuditi poduzetnicima djelatnike koji će biti sposobni upravljati računalom u cilju obavljanja poslova i zadataka potrebnih konkretnoj tvrtki. Računalni operateri u našoj gospodarskoj praksi obavljaju poslove upravljanja računalom, korištenja gotovih programa opće (uređivanje tekstova, izrada proračunskih tablica, rad na internetu i sl.) i posebne namjene (računovodstveni programi i sl.).
na računalu u tvrtkama i angažirati ih u gospodarstvu.

Trajanje: 145 školskih sati

Uvjeti za upis: Završena osnovna škola, minimalno

Oblik nastave: Redovna nastava

Isprave potrebne za upis: svjedodžba o završenoj školi – minimalno osnovna škola, domovnica, rodni list

Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u e – radnu knjige