Rukovatelj/ica motornom kosilicom

Vrsta programa: osposobljavanje

Opis programa: Završetkom programa polaznik će moći razlikovati vrste, dijelove i sklopove motorne kosilice i objasniti njihove funkcije, pripremiti motornu kosilicu za rad, rukovati motornom kosilicom na siguran i ispravan način, održavati motornu kosilicu na pravilan način te voditi tehničku i servisnu dokumentaciju i primijeniti mjere rada na siguran način.

Trajanje: 60 školskih sati

Oblik nastave: redovna nastava ili konzultativno – instruktivna nastava

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, 18 godina života, liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice motornom kosilicom, vozačka dozvolu odgovarajuće kategorije

Isprave potrebne za upis: svjedodžba o završenoj školi – minimalno osnovna škola, domovnica, rodni list

 Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u e-radnu knjigu