Rukovatelj motornom pilom

Vrsta programa: Osposobljavanje

Opis programa: Završetkom programa polaznik će samostalno razlikovati vrste pila, te funkciju glavnih dijelova i uređaja pile, pripremiti motornu pilu i površinu za rad, razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri sječi i obradi drveta, te rukovati motornom pilom na siguran način, pripremiti deblo za otpremu s radilišta, provoditi osnovne mjere održavanja motorne pile na pravilan način, provoditi mjere zaštite na radu pri radu motornom pilom.

Uvjeti za upis: Završena, minimalno, osnovna škola, liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova rukovatelja motornom pilom i 18 godina života.

Trajanje: 80 sati

Oblik nastave: Redovna ili konzultativno – instruktivna nastava

Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u e-radnu knjigu