Rukovatelj trimerom

Vrsta programa: Osposobljavanje

Opis programa: Završetkom programa polaznik će moći razlikovati dijelove trimera i objasniti njihove funkcije, pripremiti trimer za rad, rukovati trimerom na siguran i ispravan način, održavati trimer na pravilan način te voditi tehničku i servisnu dokumentaciju stroja, primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.

Trajanje: 60 sati

Uvjeti za upis: Završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja trimerom

Oblik nastave: Redovna ili konzultativno – instruktivna nastava

Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u e-radnu knjigu