Samostalni/a knjigovođa/tkinja

Vrsta programa: Osposobljavanje

Opis programa: Tečajem će se polaznika osposobiti za izradu i kontrolu knjigovodstvene dokumentacije, te obračuna izdanih na temelju nastalih poslovnih promjena. Polaznik se upoznaje s poslovnim okruženjem i zahtjevima za interno i eksterno izvješćivanje na temelju poslovnih knjiga. Uz osnove novčanog poslovanja: blagajničko poslovanje i platni promet, polaznik se priprema i za praćenje računovodstvene literature kako bi mogao samostalno raditi, pratiti izmjene u propisima i dalje se usavršavati. Zadatak programa je osposobiti polaznike različitih stručnih sprema za obavljanje knjigovodstvenih poslova uz pomoć računalu u tvrtkama i angažirati ih u gospodarstvu.

Trajanje: 145 školskih sati

Uvjeti za upis: Završena srednja škola

Oblik nastave: Redovna nastava

Isprave potrebne za upis: svjedodžba o završenoj školi – minimalno srednja škola, domovnica, rodni list

 Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u e- radnu knjigu