Srednja škola za odrasle

Programe srednjoškolskog obrazovanja Pučko otvoreno učilište Krapina provodi u suradnji sa Centrom za dopisno obrazovanje “Birotehnika” iz Zagreba. Upisati se mogu svi koji su završili osnovnu školu, a htjeli bi steći i srednjoškolsko obrazovanje.

Upisi traju tijekom cijele godine.

Škola je organizirana u vidu dopisno-konzultativne nastave, te stoga nema predavanja, a polaznici se spremaju za ispite sami učeći iz literature koju dobivaju. Polaznicima su ponuđene individualne konzultacije kako bi im profesori razjasnili eventualne nejasnoće na koje su naišli spremajući se za ispite.

Nakon položenih ispita polaznici polažu završni ispit (maturu).

Trajanje programa prekvalifikacija nije ograničeno, tj. prema individualnim mogućnostima svakog polaznika.

Po završetku tečaja polaznici stječu kvalifikaciju, odnosno dobivaju svjedodžbu o završenoj srednjoj školi.

Nudimo Vam slijedeće programe srednjoškolskog obrazovanja:

a) Ekonomska škola

b) Komercijalna škola

c) Trgovačka škola

d) Poslovni tajnik

e) Upravni referent

Raspored konzultacija – Zagreb

Raspored ispita – Zagreb

Raspored konzultacija i ispita – Krapina