Voćar

Vrsta programa: Osposobljavanje

Opis programa: Programom će se polaznike osposobiti za obavljanje poslova voćara, upoznati kako podići kvalitetu voćarskih proizvoda, te kako postići veću konkurentnosti na tržištu.
Po završetku osposobljavanja polaznik će moći samostalno:
– odabrati i pripremiti prostor za sadnju s obzirom na vrstu voćarske proizvodnje
– izabrati adekvatan način i vrijeme pripreme terena za podizanje voćnjaka
– razlikovati i pravilno izabrati sadnicu te obaviti sadnju
– izabrati alat za rezidbu, pravilo izvesti rezidbu s obzirom na specifičnosti rezidbe pojedine voćne vrste
– procijeniti optimalnu količinu i vrstu gnojiva, kao i vrijeme i način aplikacije
– razlikovati, izabrati i provoditi najprikladnije zaštitne mjere od bolesti i štetnika
– obrati voćke, sortirati, uskladištiti, odnosno pripremiti za distribuciju ili preradu
– sudjelovati u planiranju troškova i plasmanu proizvoda na tržištu
– primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Trajanje: 150 sati

Uvjeti za upis: Završena osnovna škola i 15 godina starosti

Oblik nastave: Redovna nastava

Isprave potrebne za upis: svjedodžba o završenoj školi, domovnica, rodni list,

Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u e-radnu knjigu

 

Tagovi: