Zaštita na radu (Rad na siguran način)

Vrsta programa: Osposobljavanje

Opis programa: Sadržaji osposobljavanja koji se odnose na opasnosti od ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i poremećaja u tehnološkom procesu koji bi mogli ugroziti sigurnost radnika moraju biti usklađene s procjenom opasnosti i djelatnošću poslodavca.

Trajanje: 6 – 8 sati

Uvjeti za upis:

Oblik nastave: Redovna nastava

Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju